คนสร้างเวลา The Time Maker

หลักทำน้อยได้มากที่ช่วยเพิ่ม Productivity 3 เท่า | คนสร้างเวลา EP 020

October 30, 2019

คุณกำลังทำน้อยได้มาก หรือทำมากแต่ได้ผลน้อยครับ? 

ผมจะเล่าให้ฟังว่าเราจะเอาหลัก 80/20 หรือหลัก Pareto มาช่วยเพิ่ม Productivity ให้ได้ 3 เท่าหรือมากกว่าได้อย่างไร โดยจะเน้นการนำไปใช้ปฏิบัติจริง จะได้รู้ว่าอะไรคือกิจกรรม 20% ที่ให้ผลลัพธ์เรา 80% 

Play this podcast on Podbean App