คนสร้างเวลา The Time Maker

ผลลัพธ์จากการจดบัญชีเวลา 1,392 ชม.ของผม | คนสร้างเวลา EP 003

September 23, 2019

ใน Episode 002 ผมได้เล่าเรื่องหลักการและเทคนิคในการทำบัญชีเวลาไปแล้ว ตอนนี้ผมจะว่าแชร์ให้ฟังว่าผลของการทำ Time Tracking ของผมเป็นเวลา 1,392 ชม. ผมใช้เวลาแต่ละวันไปกับอะไรบ้าง? 

Play this podcast on Podbean App