คนสร้างเวลา The Time Maker

เป้าหมายปี 2020 ของผม + เทคนิคในการเพิ่มโอกาสความสำเร็จ | คนสร้างเวลา EP 048

January 7, 2020

ตอนนี้ผมจะอัพเดทเป้าหมายของปีที่แล้วพร้อมกับแชร์เป้าหมาย/OKR ของผมในปี 2020

ตอนท้ายผมจะแชร์ให้ฟังว่าถ้าผมต้องเลือกเทคนิคในการตั้งเป้าหมาย 1 ข้อ ผมคิดว่าอะไรคือเทคนิคที่สำคัญที่สุด

ฟังเป้าหมายผมแล้วก็อย่าลืมไปตั้งเป้าหมายของตัวเองด้วยนะครับ ถ้าอยากจะแชร์เป้าหมายให้ฟังก็ส่งข้อความมาทาง Facebook ได้เลยครับ 

Facebook คนสร้างเวลา www.fb.com/timemakerpodcast
LINE คนสร้างเวลา bit.ly/timemaker_line

 

Play this podcast on Podbean App