คนสร้างเวลา The Time Maker

ติดจรวจให้เป้าหมายด้วย OKR + เทคนิค balance งานกับชีวิต Feat. Nopadol’s Story | คนสร้างเวลา EP 034

November 27, 2019
ตอนนี้ผมคุยกับ อ.นภดล Nopadol’s Story ว่า OKR คืออะไร? แล้วต่างกับ New Year Resolution อย่างไร? OKRs จะช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายของเราเร็วขึ้นได้อย่างไร? และตอนท้ายจะคุยกันเรื่องวิธี balance ระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว 
 
ตอนนี้เป็นตอนที่โดนใจผมที่สุดตอนนึง โดยเฉพาะตอนท้ายๆ เพราะสิ่งที่คุยกันมันค่อนข้างลึก มันเป็น “แก่น” ของชีวิตจริงๆ ฟังให้จบนะครับ ผมเชื่อว่าคุณน่าจะได้แง่คิดดีๆในการใช้ชีวิตจากตอนนี้
 
ฟังแล้วอยากคุยกันก็ทักกันมาได้ที่ FB & LINE นะครับ
Facebook คนสร้างเวลา www.fb.com/timemakerpodcast
LINE คนสร้างเวลา bit.ly/timemaker_line

Play this podcast on Podbean App