คนสร้างเวลา The Time Maker

คุณวัดความสำเร็จของชีวิตคุณด้วยอะไร? | คนสร้างเวลา EP 098

September 11, 2020

เราวัดผลชีวิตเรายังไง เราก็จะเป็นอย่างนั้น การเลือกตัววัดความสำเร็จของชีวิตเราเลยกลายเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ ตอนนี้ผมจะเล่าถึง 4 ตัววัดความสำเร็จของชีวิตที่คนมักจะใช้กัน มาวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของมันว่าสุดท้ายแล้วเราจะเอามันมาประยุกต์ใช้ในชีวิตเราได้อย่างไร 

ถ้าคิดว่าพอดแคสต์นี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยแชร์ ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ
Facebook คนสร้างเวลา www.fb.com/timemakerpodcast

Play this podcast on Podbean App